March 19, 2008

Артур Кларк (1917-2008)


R.I.P.

1 comment:

Rogi said...

Штета. Мислам дека и со 90 години, човеков можеше уште да му даде на светов. R.I.P.