February 4, 2008

Промените доаѓаат...

...кога ти си Којотот, а факултетот е Брзата Птица Итрица.

1 comment:

Anonymous said...

Го имаш гледано клипов? Конечно, го чекав ова од копиљ! :)