March 17, 2011

Michael Gough (1917 - 2011)

2 comments:

Random nobody said...

Искрено , најбољи Алфред ми е овој од екранизацијата на Бетмен.

Бојан Николов said...

Исто. :)