April 22, 2009

The Jedi Code

Не сум воопшто религиозен, не поддржувам никакви религиозни доктрини, но морам да признаам дека одредени работи Кодексот на Џедаите ми се исклучително занимливи за разгледување/ проучување. Пред се, се работи за елемент кој поткрепува дел од Star Wars сагата и е тука за да ја направи приказната поинтересна и подетална, и покрај тоа што огромен број фанови ширум светот го имаат прифатено ова како религија. Во секој случај, далеку е “побезбедна” од останатите религии.

Кодексот на Џедаите претставува збирка на неколку принципи според кои Џедаите го одредуваат начинот на живеење. Со придржување до Кодексот, Џедаите успеваат да остварат само-контрола, да ја надминат потребата од материјалното, поинаку да гледаат на поразите, да научат правилно да ја употребуваат Силата и ред други работи кои можеби и (не)намерно ќе ги испуштам, бидејќи не би сакал да навлегувам премногу во детали.

Првобитната верзија, изгледала вака:

Emotion, yet peace.
Ignorance, yet knowledge.
Passion, yet serenity.

Chaos, yet harmony.

Death, yet the Force.


Актуелната верзија, гласи вака, со тоа што во некои записи четвртиот ред е изоставен:

There is no emotion, there is peace.
There is no ignorance, there is knowledge.

There is no passion, there is serenity.
There is no chaos, there is harmony.
There is no death, there is the Force.


Следуваат толкувањата:

There is no emotion, there is peace
Џедаите во никој случај не го отфрлаат постоењето на емоциите, туку работат на нивно разбирање и потиснување, со цел да постигнат внатрешен мир. Како што вели Јода, “Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.” Што ќе се случеше доколку Аникин успееше надвладее со сопствените чувства?

There is no ignorance, there is knowledge
Знаењето е моќ, ова дури и за Џедаите е битно. Но, овој дел се толкува малку поинаку. Џедајот треба секогаш да има отворен ум и да не ги потценува другите и да умее разумно да согледа и да се справи со дадена ситуација.

There is no passion, there is serenity
Многу слично со првото, барем на прв поглед. Ова се однесува на ситуации кај што Џедајот би можел да биде воден од чувства во момент кога би требало да биде сконцентриран на постигнување на одредена цел. Џедајот мора трезвено да расудува во дадена ситуација. Страствено користење на Силата води кон Темната Страна.

There is no chaos, there is harmony
Џедајот не треба да го гледа универзумот како хаотично и неповрзано место, туку да научи дека сите нешта се меѓусебно поврзани, функционираат заемно и се зависни едни од други во непрекинат избалансиран циклус.Преку Силата, Џедајот мора да научи да ги прифати и да се справи со сите лоши работи кои може да ги донесе животот. Неуспехот и разочарувањето се неизбежни работи и Џедајот мора да се справи со нив.

There is no death, there is the Force
Редот на Џедаите ја прифаќа смртта како дел од животот. Џедаите треба во секој момент да се спремни да умрат во битка, да не се плашат од смртта, бидејќи Силата продожувааа да егзистира и по нивната смрт.

Ете груб преглед на Кодексот на Џедаите, максимално симплифициран. Подетално има на Wookiepedia . Интересно ми е ова, одамна го планирав, а наскоро ќе пишам и за Ситовите.

1 comment:

Rogi said...

Убав пост! Интересна тема, собено за времево во кое живееме...