December 26, 2007

Вистинската Амане Миса

Амане Миса е еден од главните ликови во Death Note. Доколку би била вистинска, би изгледала вака:Е, ова се вика оживување на манга/аниме лик. Во филмот Death Note: The Last Name глумицата што ја глуми Миса не изгледа ни приближно како во мангата/анимето, а камоли како девојкава погоре. Во филмот дури има и црна коса.

Повеќе слики од горната Амане Миса, тука.

1 comment:

C_09 said...

MISA MISA!! :D :D
Оргинал!!